«Μάχη της Κρήτης»-80 Χρόνια : Θεατές και Αθέατες πλευράς της Ιστορία.

https://www.youtube.com/watch?v=mZYFexdgJwM Από τις "ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ" με τον Γιώργο Σαχίνη στην "ΚΡΗΤΗ TV" 80 Χρόνια από την «Μάχη της Κρήτης» , την επιχείρηση αεραπόβασης των Γερμανών με το συνθηματικό όνομα «Unternehmen Merkur»…