Κώστας Γρίβας: Η χρήση υπογείων πρωτόγονων δομών στο σύγχρονο πόλεμο. Μια καλή ευκαιρία για τη Κύπρο.