Ιω.Θεοδωράτος: 2.500 χρόνια από τις Μάχες των Πλαταιών και της Μυκάλης

Μια εκπληκτική εξιστόρηση των δύο κοσμοϊστορικών μαχών Πλαταιών και Μυκάλης από τον κ.Ιωάννη Θεοδωράτο.